Sunday, 4 October 2009

PIAGAM PELANGGAN PRASEKOLAH SKPL

PIAGAM PELANGGAN PRASEKOLAH SKPL

PRASEKOLAH SKPL ADALAH KOMITED UNTUK MEMBIMBING KANAK-KANAK BERBILANG KAUM KE ARAH PEMBENTUKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS BERLANDASKAN KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN FALSAFAH PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Mendidik kanak-kanak menjadi insan yang berwawasan,
berbudaya, bertanggunggajawab, berkualiti, berakhla mulia dan berilmu

Melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu yang betul
Serta penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

Melaksanakan garis panduan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah

Melaksanakan amalan permakanan seimbang di kelas Prasekolah

Mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa, menarik dan selamat

Mewujudkan semangat perpaduan yang kukuh di kalangan Ibu bapa melalui aktiviti ko-kurikulum

Menerapkan nilai-nilai murni yang diperlukan dalam kehidupan seharian

Menjadikan prasekolah SKPL sebagai pusat pemasyarakatan perpaduan

Melengkapkan kanak-kanak untuk memasuki pendidikan formal

1 comment:

KANAK-KANAK ASET NEGARA YANG TIDAK TERNILAI,CORAKKANNYA DENGAN LUNAS-LUNAS AGAMA,BIMBINGILAH MEREKA SEBAGAIMANA SURUHAN NABI MUHAMMAD S.A.W .......